top of page

Política de privacitat

Informació legal

Vostè està accedint al lloc públic d'Internet d'APPsistència. La informació i el contingut d'aquest document es proporcionen subjectes als Termes i Condicions següents i l'accés a aquest lloc web i l'ús continu implica l'acceptació completa d'aquests termes i condicions:

Els drets de propietat intel·lectual del present lloc web i els seus continguts, sigui quina sigui la seva naturalesa i format, pertanyen a APPsistència quedant expressament prohibida la seva utilització per tercers amb fins comercials, així com la seva distribució o alteració, en qualsevol manera, sense l'autorització expressa per part d'APPsistència.

APPsistència no es fa responsable del contingut, les condicions d'ús i les pràctiques de privadesa de llocs web de terceres parts alienes a APPsistència i que puguin eventualment estar enllaçats des d'aquest web.

L'accés i la utilització del present lloc web serà sota la responsabilitat i el risc de l'usuari, qui es compromet a no incórrer en cap activitat il·lícita o il·legal o que lesioni o atempti contra els drets d'APPsistència o de tercers sigui mitjançant el lloc web o els seus continguts . De la mateixa manera, l'usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar derivats d'una utilització inadequada del lloc web o dels seus continguts, exonerant APPsistència de tota responsabilitat i obligacions davant de tercers per aquest motiu.

Mitjançant l'acceptació del present avís legal, i segons el que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari autoritza expressament APPsistència a enviar-li comunicacions de caràcter promocional o publicitari. Sense perjudici d'això, l'usuari pot exercir el seu dret de revocació d'aquesta autorització comunicant-ho per escrit a qualsevol de les adreces indicades més avall i incloent-hi la referència: “Revocació d'autorització”.

​​

Atenea IT Services SL

Carmel 32 – 17230 PALAMÓS
info@appsistencia.cat

Si aquests termes i condicions no s'accepten totalment per l'usuari, l'accés i la utilització del lloc web d'APPsistència han de cessar immediatament.

En cas que alguna part de la present informació es consideri inaplicable, aquesta s'interpretarà d'acord amb la llei aplicable en tot el possible per reflectir les intencions originals de les parts i la resta de provisions es mantindran íntegrament quant a força i efecte.

Política de privacitat

D'acord amb el previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, APPsistència informa als usuaris del present lloc web que les dades facilitades per l'usuari poden ser incloses en una base de dades informatitzada per tal de proporcionar una qualitat d'atenció òptima i facilitar informació d'interès sobre els nostres serveis en el desenvolupament de la nostra activitat comercial.

En compliment de la normativa vigent, APPsistència satisfà tots els requisits legals i d'inscripció dels seus fitxers amb informació de caràcter personal. De la mateixa manera, APPsistència observa allò previst pel Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal aprovat pel RD 994/1999, d'11 de juny.

Així mateix, l'usuari pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació comunicant-ho per escrit a qualsevol de les adreces indicades més avall i incloent-hi la referència: “Privadesa”.

​​​

B72759061

Atenea IT Services SL

Carmel 32 – 17230 PALAMÓS
info@appsistencia.cat

bottom of page